Welkom

terugnaarjezelf.com

 

Vanuit mijn zijn/wezen, begeleid en ondersteun ik mensen, groot en klein, bij transformatieve processen ofwel de bewustwording van wat is in jou.

De diversiteit van ervaringen in jouw persoonlijke kaders en  belevingen om mee te gaan in  jouw eigen stroom is wezenlijk om in deze veranderlijke tijd houvast te hebben.  Het draagvlak van jouw authenticiteit is door het ervaren van jouw basis en lichaamsbewustzijn. Vanuit deze “persoonlijk vertaalde ervaring” komt er compactheid in jouw zijn wat sturing en richting geeft alsook vreugde en levendigheid. Het helder ervaren en beleven van jouw zijn brengt naast een individuele groei en daarmee ook een reis naar een groter collectief proces.

 

We leven in een enorme dualiteit maar de ruimte, onze eigen ruimte, waarin we deze tegenstelling kunnen ervaren is essentieel om onszelf niet te verliezen en daarmee zicht te krijgen en vorm te geven aan ons oneindig potentieel.

 

De weerstand die je ervaart is op verschillende niveaus in jouw leven,  werk, relatie en gezondheid.

Ook leegte is een veld en daarmee instrument om weer jouw eigen klank te vinden. Jouw leven ervaren vanuit de dualiteit in een enorm veranderlijke tijd daagt jou uit maar tegelijkertijd word jij uitgenodigd om jouw mens zijn te ervaren vanuit een veel bredere invulling.

Niet  langer vanuit wie je denkt te zijn maar vanuit de ervaring. De vraagstukken in jou gaan verenigen, middels antwoorden, inzichten, ruimte en helderheid.

 

Het verleden en de toekomst integreren in het nu en in jouw eigen ruimte.

 

 

Stuur mij nu vrijblijvend een bericht: