Welkom

terugnaarjezelf.com

 

Ik ben Maaike Feenstra, vanuit mijn zijn/wezen, kan ik mensen, groot of klein, ondersteunen en begeleiden bij transformatieve processen. Het bewust worden van wat is in jou. De diversiteit van ervaringen in onze persoonlijke kaders en daarmee belevingen om mee te gaan in onze eigen stroom is wezenlijk om in deze veranderlijke tijd houvast te hebben. Ervaren van jouw basis, lichaamsbewustzijn en daarmee draagvlak voor jouw authenticiteit. Vanuit deze “persoonlijk vertaalde ervaring” komt er compactheid in jouw zijn wat sturing geeft en richting maar ook vreugde, levendigheid. Het helder ervaren en beleven van jou zijn brengt ook naast een individuele groei en daarmee reis ook een groter collectief proces op gang, voor mijzelf brengt dit erkenning in ons zijn en daarmee het overstijgen van een wereld waar de omstandigheid ons meeneemt. Vanuit bezieling en enthousiasme neem ik mensen mee en nodig ze uit om thuis te komen in henzelf. We leven in een enorme dualiteit maar de ruimte waarin we deze tegenstelling kunnen ervaren is essentieel om onszelf niet te verliezen en daarmee zicht te krijgen en vorm te geven aan ons oneindig potentieel. De weerstand die je kan ervaren op verschillende niveaus van jouw leven, van werk, relatie en gezondheid maar ook leegte is een veld en daarmee instrument om weer jouw eigen klank te vinden. Jouw leven ervaren vanuit de dualiteit in een enorm veranderlijke tijd daagt ons uit maar tegelijkertijd worden we uitgenodigd om ons mens zijn te ervaren vanuit een veel bredere invulling, niet vanuit wie wij denken te zijn maar vanuit de ervaring. De vraagstukken in jou gaan verenigen, middels antwoorden en inzichten, ruimte en helderheid. Voor mij is het man/vrouw zijn wezenlijk om hiermee d.m.v. polariteiten een evenwicht te creëren in onszelf. Het ondersteunen van relationele processen is voor mij een prachtige mogelijkheid om een groter geheel na te streven. Bij elke plus hoor een min en visa versa. Het één kan niet zonder het andere maar juist dit fenomeen geeft ons de vrijheid om dit leven vervult te gaan beleven. Het verleden en toekomst integrerend in het nu in onze eigen ruimte.

 

 

Stuur mij nu vrijblijvend een bericht: