Oorspronkelijk waren de meridianen of acupunctuurlijnen van ons lichaam verbonden met een netwerk dat onze planeet omringt. Deze netwerklijnen waren bedoeld om ons aan te sluiten aan een onmetelijk groter netwerk en ons aldus met het hele universum te verbinden. In de loop der tijden zijn wij losgeraakt van deze lijnen.

De Reconnectie brengt ‘nieuwe' axiatonale lijnen aan die het ons mogelijk maken om deze unieke trillingsniveaus en frequenties te gebruiken voor onze genezing en uiteindelijk voor onze evolutie. Deze lijnen vormen een onderdeel van het zogenaamde paralleldimensionaal circulatiesysteem dat de basisenergie aantrekt voor herstel van de functies van het menselijke lichaam.

De Reconnectie brengt deze nieuwe lijnen aan, activeert ze en staat de uitwisseling van licht en informatie toe. Dit houdt tevens een opnieuw verbinden in van onze DNA strengen en zorgt voor reïntegratie van de “snaren” (zich tegelijkertijd voordoende - parallelle – dimensies van de werkelijkheid).

Hieronder een overzichtje van ervaringen van mensen:

Het lijkt alsof de tijd volledig stiltstaat, je 'Bent' in een volmaakte toestand van 'Zijn'.

Diepe bewustzijns ervaringen

Zelfrealisatie

Diepe innerlijke stilte

Inzicht in dingen die goed voor je zijn of juist tegehouden

Veel vrolijker en luchtiger door het leven gaan

Heel aparte en bijzondere dromen

Het gevoel je in een andere dimensie, tijd en/of ruimte te bevinden

Inzicht in de dingen die goed voor je zijn

Inzicht in wat je’echt’ wilt (doen)

Het kunnen bekijken en loslaten van emoties en angsten zonder dat je ‘er doorheen moet’

Heel veel en snel opeenvolgende ‘beelden’ of gedachten waar kennelijk iets mee moet gebeuren.

Het helen van lichamelijke klachten

Het gevoel opgetild te worden of te zweven in de ruimte

Golven van warme of juist koude energie door het lichaam voelen gaan.

Het gevoel alsof energiebanen worden geopend.

Een sterke ‘aarding’ en verbondenheid 'met alles dat is'.

Je lichaam kan reageren door onder andere oog-, hoofd-, hand- of been bewegingen

Kleuren, geuren, geluiden en beelden waarnemen