Welkom

terugnaarjezelf.com

 

Ik ben Maaike Feenstra, vanuit mijn zijn/wezen kan ik mensen, groot en klein, ondersteunen en begeleiden bij transformatieve processen. Het bewust worden van wat is in jou.

De diversiteit aan ervaringen in onze persoonlijke kaders en daarmee belevingen om mee te gaan in onze eigen stroom is wezenlijk om in deze veranderlijke tijd houvast te hebben. Ervaren van jouw basis, lichaamsbewustzijn en daarmee draagvlak voor jouw authenticiteit. Vanuit deze persoonlijk vertaalde ervaring komt er compactheid in jouw zijn wat sturing geeft en richting alswel vreugde in levendigheid.

 

 Het helder ervaren en beleven van jouw zijn brengt naast een individuele groei en daarmee reis ook een groter collectief proces op gang. Voor mijzelf brengt dit erkenning in ons zijn en daarmee het kunnen overstijgen van een wereld waar de omstandigheid ons meeneemt. Vanuit bezieling en enthousiasme neem ik mensen mee en nodig ik ze graag uit om thuis te komen in henzelf. We leven in een enorme dualiteit maar de ruimte, ons eigen ruimte, waarin we deze tegenstelling kunnen ervaren is essentieel om onszelf niet te verliezen en daarmee zicht te krijgen en vorm te geven aan ons oneindig potentieel. De weerstand die je kan ervaren op verschillende niveaus van jouw leven,  werk, relatie en gezondheid, maar ook leegte is een veld en daarmee instrument om weer jouw eigen klank te vinden. Jouw leven ervaren vanuit de dualiteit in een enorm veranderlijke tijd daagt ons uit en tegelijkertijd worden we uitgenodigd om ons mens-zijn te gaan ervaren. Niet vanuit wie we denken te zijn maar vanuit de ervaring. De vraagstukken in jou gaan verenigen middels antwoorden, inzichten, ruimte en helderheid. Voor mij is het man/vrouw zijn wezenlijk om hiermee door middel van polariteiten een evenwicht te creëren in onszelf. Het ondersteunen in relationele processen is voor mij een prachtige mogelijkheid om een groter geheel na te streven. Bij elke plus hoort automatisch een min en vice versa, het  één kan niet zonder het ander maar juist dit fenomeen geeft ons de vrijheid om dit leven vervult te gaan beleven.

Het verleden en de toekomst integreren in het nu en in onze eigen ruimte.

 

 

Stuur mij nu vrijblijvend een bericht: